Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Video Portalı


Test Yayınıdır. Sistem aktif edilidiğinde tüm kullanıcılara duyurulacaktır.


Şifremi Unuttum!


T-ORTOVİD Video Portalı ve e-Öğrenme Sistemi Hakkında

Kapsam 1. TOTEK’in ortopedi ve travmatolojinin temel eğitim hedefleri içerisinde yer alan planlanmış modüller çerçevesinde, TOTEK üyesi davetli eğitmenlerden, seçilen konu ile ilgili öğrenim hedefleri, ve öğrenmeyi değerlendirmek için konu ile ilgili çeşitli sorular alınarak, ilgili kurum ameliyathanesinde profesyonel video çekimi ile kayıt yapılmaktadır. Erişim şifrelidir.

Kapsam 2. Davetli haricindeki gönüllü eğitimciler veya yabancı meslektaşlarımızın kendi çekimleriyle hazırladıkları taslak gönderilerinden; içerik, düzen, kullanışlılık, teknik yeterlilik, uygun referanslar ile düzenlenmiş bulunduğuna karar verilen videolar da sistemde yayınlanabilmektedir. Diğer Türkçe konuşan ülkelerdeki meslektaşlarımızla karşılıklı eğitim içeriğinin paylaşılmasını sağlamak ve ilişkilerimizi geliştirmek üzere, kendilerinden ulaşan amatör çekimli cerrahi video içeriği de, belirlenen teknik ve bilimsel kriterlere uygunluğu onaylandığında sistemde farklı bir platformda yayınlanır. Erişim kendilerine iletilen şifre ile sağlanır.

Kapsam 3. Hasta bilgilendirme döküman/videoları: Ortopedi ve travmatolojinin seçilen genel ve spesifik konularında ve onaylanan referanslı metin üzerinden, hasta ve kamu bilgilendirme amaçlı video/slayt sunumu ile bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır. Seçilen konularda ilgili eğitmenlerden istenecek kısa word dökümanı veya video bilgilendirme yer alacaktır. Yine bu bölümde de döküman ya da videonun kişisel tecrübe ve görüşlere yer verilmeksizin, SCI dergiler ve/veya textbooklara atıf yapılarak, ilgili referanslar metinde belirtilmek üzere hazırlanması şarttır. Ancak etik değerleri korumak amacıyla bu bölümdeki videoların içerisinde veya arşivleme esnasında hiç bir şekilde hazırlayan/sunan hekimin ismi yer almadan yayınlanır. Hazırlanan döküman/ video danışma kurulunun onayından sonra halkın ulaşabileceği şekilde şifresiz olarak yayınlanır.           Editör Test Yayını Başladı           27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ bilgi@tortovid.com


TORTOVİD | Türk Ortopedi Video Portalı Tüm Hakları Saklıdır.   ©2017