Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Video Portalı


Test Yayınıdır. Sistem aktif edilidiğinde tüm kullanıcılara duyurulacaktır.
   Geri   

HAKKINDAT-ORTOVİD Video Portalı, TOTBİD üye veya aday üyesi olan ortopedi ve travmatoloji uzman ve asistanları ve yanı sıra diğer ulusal ve Türkçe konuşulan ülkelerdeki meslektaşlar arasında, eğitim amaçlı cerrahi teknik videoların ve klinik muayene videolarının sistem üzerinden paylaşımının yapılmasına hizmet etmektedir. Bu program, hem ortopedi ve travmatoloji hekimlerine özel bölümü, hem de halka açık içerikler ile kullanıcılarına online deneyim ile bilgi ve içerik sunar, kullanıcıların ilgi alanlarına göre takip ettikleri konulara internet ve mobile üzerinden ulaşmalarını sağlar. Bu program, TOTBİD üye veya aday üyesi ortopedi ve travmatoloji uzman ve asistanları ve bunun yanı sıra diğer ulusal ve Türkçe konuşulan ülkelerdeki doktorlar için eğitim amaçlı cerrahi teknik videoların ve klinik muayene videolarının meslektaşlar arasında sistem üzerinden paylaşımının yapılmasına hizmet etmektedir. Sunulacak içeriğinin yanında test ve soru sistemi ile gerekli değerlendirme araçları üzerinden geri dönüşlerin toplanmasına yardımcı olur. Arama portalleri ile uyumluluğu sayesinde internet aramalarında içeriklere sağlanan kolay ulaşım kullanıcılara bir birikim mecrası oluşturur. Ayrıca sistemde bulunan yazışma, bilgi paylaşma ve değerlendirme sistemleri ile bilgi birikimine katkıda bulunur. Bu sistem aracılığıyla TOTBİD ve TOTEK’in hedefleri doğrultusunda;

a. Ortopedi ve travmatoloji eğitiminde çekirdek müfredat dahilinde organize edilecek çevrim-içi eğitim videoları ile sürekli eğitimi desteklemek ve gereğinde bu esnada öğrenmeyi ölçmek,

b. Ek olarak kamu yararına dernek olmanın gerektirdiği sosyal sorumlulukla; tıbbi alanlarda sosyal medyada var olan bilgi kirliği içinde, halkın, ihtiyacı olan bilgiye en güvenilir kaynaktan erişimini sağlamak gerekleriyle belli standartlarda video üretmek ve paylaşmak amaçlanmaktadır.


I. Eğitim setleri halinde profesyonel çekim cerrahi teknik videoları ve klinik muayene videoları
II. Ülkemizden ve Türkçe konuşan ülkelerden gelecek bilimsel, teknik ve etik standartlara uygun amatör çekim cerrahi videoları
III. Kamuoyu bilgilendirme videoları Sistem sosyal medya uyumu sayesinde içeriklerin rahatça paylaşılmasını ve konu ile ilgili kullanıcı etkileşimi sağlanmasına yardımcı olmakta; 


ana dili olan Türkçe içerikler dışında, ameliyat videoları gibi evrensel olarak takip edebilecek içeriklerde de ingilizce dil desteği sunmaktadır. T-ORTOVİD, hekimlere ve profesyonellere özel alanda bulunan ameliyat çekim videoları ve entegre değerlendirme ve soru sistemi ile günden güne artan e-learning (e-öğrenme) sistemlerine Türkiye’de öncülük eder. Kullanıcıları içerikleri izlerken ya da okurken bir yandan da konu ile alakalı diğer içeriklere yönlendirerek çoklu bir öğrenme fırsatı sunar. Yurtdışında faaliyet gösteren muadil sistemlerden farklı olarak, yöneten kişilere kullanıcı, içerik, anket, değerlendirme ve yetkinlendirme gibi ihtiyaçları tamamiyle online olarak yapabilmelerini sağlar. İçerisinde bulunan e-öğrenme sistemi ile konu dahilindeki değerlendirme içeriklerini en doğru şekilde ve sırayla kullanıcıya aktarılmasına ve kullanıcı dostu araçlar ile alınan geri dönüşlerin en doğru şekilde değerlendirilmesine olanak sağlar. Kullanıcı sistem üzerinden öğrenme araçlarını kullandığında veriler doğrultusunda konuyu en iyi anlayacağı ya da eksik olduğu kısımlarda en doğru içeriğe yönlendirebilecek bir yapıya sahiptir. Böylece en üst düzey verimde öğrenme hedeflerine ulaşmada büyük rol oynar. T-ORTOVİD her üç kapsamı çerçevesinde editorial bir sistemle işlemekte, çok sayıda bölüm editörü ve değerlendirici eğitmenleri ile, e-öğrenme alanında önerildiği şekilde kapsamlı bir objektif değerlendirme süreci içermektedir.

Kapsam 1. TOTEK’in ortopedi ve travmatolojinin temel eğitim hedefleri içerisinde yer alan planlanmış modüller çerçevesinde, davetli eğitmenlerden, seçilen konu ile ilgili öğrenim hedefleri, ve öğrenmeyi değerlendirmek için konu ile ilgili çeşitli sorular alınarak, ilgili kurum ameliyathanesinde profesyonel video çekimi ile kayıt yapılmaktadır. Erişim şifrelidir.

Kapsam 2. Davetli haricindeki gönüllü eğitimciler veya yabancı meslektaşlarımızın kendi çekimleriyle hazırladıkları taslak gönderilerinden; içerik, düzen, kullanışlılık, teknik yeterlilik, uygun referanslar ile düzenlenmiş bulunduğuna karar verilen videolar da sistemde yayınlanabilmektedir. Diğer Türkçe konuşan ülkelerdeki meslektaşlarımızla karşılıklı eğitim içeriğinin paylaşılmasını sağlamak ve ilişkilerimizi geliştirmek üzere, kendilerinden ulaşan amatör çekimli cerrahi video içeriği de, belirlenen teknik ve bilimsel kriterlere uygunluğu onaylandığında sistemde farklı bir platformda yayınlanır. Erişim kendilerine iletilen şifre ile sağlanır.

Kapsam 3. Hasta bilgilendirme döküman/videoları: Ortopedi ve travmatolojinin seçilen genel ve spesifik konularında ve onaylanan referanslı metin üzerinden, hasta ve kamu bilgilendirme amaçlı video/slayt sunumu ile bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır. Seçilen konularda ilgili eğitmenlerden istenecek kısa word dökümanı veya video bilgilendirme yer alacaktır. Yine bu bölümde de döküman ya da videonun kişisel tecrübe ve görüşlere yer verilmeksizin, SCI dergiler ve/veya textbooklara atıf yapılarak, ilgili referanslar metinde belirtilmek üzere hazırlanması şarttır. Ancak etik değerleri korumak amacıyla bu bölümdeki videoların içerisinde veya arşivleme esnasında hiç bir şekilde hazırlayan/sunan hekimin ismi yer almadan yayınlanır. Hazırlanan döküman/ video danışma kurulunun onayından sonra halkın ulaşabileceği şekilde şifresiz olarak yayınlanır.

  
           Editör Test Yayını Başladı           27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ bilgi@tortovid.com


TORTOVİD | Türk Ortopedi Video Portalı Tüm Hakları Saklıdır.   ©2017